Urheilijakoulutus

Suomessa on tarjolla eri tasoisia ja eri ikäisille suunnattuja urheilijakoulutuksia. Urheilijakoulutusta on tarjolla jo yläaste -ja lukioikäisille. Lukioikäisille koulutukseen haetaan normaalin yhteishaun mukana, minkä lisäksi yleensä koululle toimitetaan erillinen hakemus. Monissa lukioissa urheilijakoulutus mahdollistaa oman lajiharjoittelun useampana aamuna viikosta, minkä lisäksi monet koulut tarjoavat valmennustietoutta lisäaineena. Joissakin suomalaisissa kaupungeissa on kouluja, joissa jo peruskoulun kahdeksannella luokalla voi hakeutua liikuntapainotteiseen koulutukseen. Näissä linjalla olevat oppilaat ovat valinnaisen liikuntatunneilla oman valmentajansa harjoituksissa. Liikuntalaji voi olla mikä tahansa, jos vain oppilaan seura pystyy nimeämään valmentajan. Valintakriteerit ovat yleensä urheilussa ja liikunnassa menestyminen, harrastuneisuus sekä mahdollinen seuran suositus.

Urheiluakatemia

Akatemiatason urheilukoulutuksissa tehostetaan urheilijoiden päivittäisvalmennusta ammatillisten opintojen ohessa. Akatemioissa yleensä yhdistetään ammatillinen peruskoulutus ja urheilijan oman lajin asettamat täysipainoisen harjoittelut vaatimukset, ja valmennukseen osallistuminen on yhtä tärkeää opintojensuorittamisessa kuin muutkin tunnit. Monen Urheiluakatemian keskeisimpänä toimenkuvana on kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tähtäävien tai siellä jo olevien urheilijoiden päivittäisvalmennuksen tehostaminen ja opiskelujen tukeminen. Urheilijakoulutuksessa useilla kouluilla on yhteiset aamuharjoitusajat, mikä mahdollistaa tehokkaan lajikohtaisen harjoittelun. Urheiluakatemiaan pääsyvaatimuksia ovat mm. oma säännöllinen osallistuminen omaan lajiharjoitteluun, saavutukset omassa lajissa, oma harjoittelumotivaatio sekä lisäksi kyky suoriutua opinnoista. Kriteereitä myös seurataan koko koulutuksen ajan. Jokaiselle urheilijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittymissuunnitelma, jossa huomioidaan sekä ammatillinen että valmennuksellinen kehittyminen ja eteneminen.